Bedrijfscontroles door gemeente

Enkhuizen – Voor de uitvoering van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Wet BAG) is het belangrijk dat de gemeente de juiste gegevens heeft. Op dit moment zijn wij in Enkhuizen bezig met de controle van de gebouwgegevens. Het gaat om alle onroerende zaken die vallen onder de categorie niet-woningen. Meestal zijn dit bedrijven.
Controle bedrijfsruimte
Volgens de Wet BAG moeten wij objecten binnen de gemeente regelmatig controleren. We controleren de niet-woningen op verschillende kenmerken zoals gebruiksoppervlakte, afbakening en actualiteit van de verblijfsobjecten en de bijbehorende adressen.
Het kan zijn dat uw bedrijfsruimte in voorgaande jaren al eens is bezocht om gegevens te verzamelen voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Om te zorgen voor een zorgvuldige en actuele registratie van de gegevens van uw bedrijfsruimte is het nodig dat uw bedrijf nog een keer wordt bekeken.
Taxateur
De controle wordt uitgevoerd door het bedrijf KONDAR. Voor deze controle is het wenselijk dat de taxateur van KONDAR toegang krijgt tot de bedrijfsruimte om hiervan een zo volledig mogelijk beeld te krijgen.
Gebruik gegevens
De gegevens die KONDAR verzamelt, worden alleen uitgewisseld met onze BAG-medewerkers. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor een juiste registratie van de gegevens in de BAG. De gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden.

Geef een reactie