Bedrijf controle binnen gemeente regio’s

Regio – Binnen de gemeente’s worden de komende jaren bedrijvencontroles gehouden. De controles vinden zowel aangekondigd als onaangekondigd plaats.

Inspecteurs
Uw bedrijf kan bezoek krijgen van inspecteurs van de overheid, zoals de gemeente, RUD, brandweer, politie, inspectie SZW en de Belastingdienst.

Bevoegdheden
De inspecteurs hebben ruime bevoegdheden. Voorafgaand aan de controle kunt u vragen om het legitimatiebewijs van de inspecteurs. Zij mogen elke plaats betreden, met uitzondering van de woning, tenzij met toestemming van de bewoner of met een machtiging tot binnentreden. Zij mogen inlichtingen vorderen, documenten inzien en kopiëren, goederen onderzoeken, deze openen en daarvan monsters nemen.

U en uw medewerkers dienen medewerking te verlenen aan de inspectie. Op verzoek dient u bijvoorbeeld deuren of verpakkingen te openen, goederen te verplaatsen, documenten of andere gegevens aan te leveren.

Geef een reactie