Basisscholen Westfriesland gaan ook afval scheiden

Alle basisscholen in de zeven Westfriese (CAW) gemeenten kunnen voortaan plastic, blik en drinkpakken, gft en papier scheiden en op laten halen door HVC. Zo leren kinderen hoe afval scheiden werkt en wat de positieve gevolgen zijn. Ook zorgt het voor een betere afvalscheiding en recycling van grondstoffen.
Begin mei hebben gemeenten de afvalstoffenverordening aangepast. Afval van basisscholen valt nu niet meer onder bedrijfsafval, maar kan worden opgehaald in de huishoudelijke route voor gft-, papier-, rest- en plastic, blik en drinkpakken. De kosten voor de school zijn hierdoor aanzienlijk lager. Al zeven scholen uit Hoorn en vier uit Koggenland hebben belangstelling getoond.
Samir Bashara, wethouder duurzaamheid Hoorn: ‘Het scheiden van afval op scholen leidt tot tot minder restafval. Door afval zoveel mogelijk apart in te zamelen, kan er zoveel mogelijk worden hergebruikt. De scholen dragen eraan bij dat scheiden van afval een gewoonte wordt. Jong geleerd is immers oud gedaan. Ik ben blij dat in onze gemeente al zeven scholen na de zomer starten.’
Afval scheiden zoals thuis
De scholen krijgen dezelfde bakken als de meeste kinderen thuis hebben (hoogbouw uitgezonderd). Bakken voor groente- fruit en etensresten-, papier- en plastic, blik en drinkpakken zijn onbeperkt beschikbaar. Op de hoeveelheid restafvalbakken zit een limiet om zo het afval scheiden te stimuleren. Daarnaast biedt HVC ook het educatiepakket ‘Watt’n zooi’ aan en een introductiedag met eigen chauffeurs bij de start van het afval scheiden op school.
Scholen die belangstelling hebben voor het afval scheiden kunnen contact opnemen met Christine Schreij van de afdeling Communicatie van HVC, c.schreij@hvcgroep.nl, telefoon 06-51155441.

Geef een reactie