Alcoholverstrekkers Enkhuizen scoren het hoogst op naleving leeftijdsgrens alcohol

Enkhuizen -Alcoholverstrekkers in Enkhuizen houden zich steeds beter aan de regels voor het schenken van alcohol aan jongeren. Zij vragen hen bij de meeste aankopen om hun ID-kaart. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Twente. In 2017 voldeed 60% van de horeca, sportkantines, supermarkten, slijterijen en cafetaria’s aan de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar.
Mysteryshoppers
Het onderzoek is uitgevoerd in Noord-Holland Noord in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. In het najaar van 2017 bezochten mysteryshoppers, bestaande uit jongeren van 17 en 18 jaar, 864 verkooppunten van alcohol in Noord-Holland Noord. In Enkhuizen waren dit er 27. 22 verkooppunten voldeden aan de naleving. Dit aantal betekent dat 82% van de verkooppunten tijdens het onderzoek geen alcohol verkochten aan de mysteryshoppers van 17 jaar.
Hoogste nalevingspercentage
Het gemiddelde nalevingspercentage in de regio Noord-Holland noord bedroeg 45%. In vergelijking met 17 andere gemeenten staat Enkhuizen hiermee bovenaan met het hoogste percentage. Ten opzichte van eerdere onderzoeken is het nalevingspercentage aanzienlijk gestegen. In 2013 hield 10% zich aan de regel en in 2015 19%.
Burgemeester Van Vliet: “We zijn trots op de ondernemers die hun taak serieus nemen en gaan in gesprek met de overtreders.”
Positief effect Project In Control of alcohol en drugs
Ook de regio Westfriesland scoort met 57% hoger dan het gemiddelde in Noord-Holland noord. Het vermoeden is dan ook dat de Westfriese acties vanuit het project In control of alcohol en drugs een positief effect hebben op de naleving van de leeftijdsgrens.
Lokaal uitvoeringsplan Alcohol en drugs
Daarnaast heeft de gemeente Enkhuizen sinds 2016 een lokaal uitvoeringsplan Alcohol en drugs. Wethouder Luycks: “Naast de uitvoering van de activiteiten uit dit plan is het vooral belangrijk met elkaar in gesprek te gaan over drank en drugs; ouders en kinderen, vrienden en vriendinnen. En maak met elkaar eerlijke afspraken.”
Enkhuizen streeft naar een nog hoger nalevingspercentage in een volgend onderzoek. Dit jaar wordt de huidige aanpak geëvalueerd om te kijken wat er nog beter kan. Daarnaast vinden we het als gemeente ook belangrijk te onderzoeken hoe we samen met de andere gemeenten het project In control of alcohol en drugs in Westriesland verder kunnen verbeteren

Geef een reactie