Alcohol- en drugsvergiftingen jongeren blijven punt van zorg

De GGD Hollands Noorden heeft vanuit het project In control of alcohol & drugs de cijfers gepresenteerd van intoxicatieritten in het eerste kwartaal van 2019.

Stijging ambulanceritten

Intoxicatieritten zijn ritten van de ambulance die nodig zijn omdat een jongere zorg nodig heeft vanwege problemen met alcohol, drugs of een combinatie daarvan. In Westfriesland ging het in het eerste kwartaal om 14 ritten. Dat is een stijging van 4 ritten ten opzichte van het jaar ervoor. De meeste jongeren waarvoor de ambulance ter plaatse kwam, zijn tussen de 18 en 23 jaar.

Wethouder gezondheidszorg Marjon van der Ven van de gemeente Hoorn:  ”Het is zorgelijk dat er een stijging is. Gelukkig is er ook positief nieuws: de leeftijd waarop het gebeurt stijgt. Door landelijke wetgeving en aandacht op momenten die piekmomenten zijn, zoals bijvoorbeeld carnaval of kermis, is het bewustzijn over de risico’s groter.” De regio heeft de afgelopen jaren veel geleerd over het gebruik. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijke link tussen oudertolerantie en het eerste glas. Van der Ven: “Met dat soort kennis kunnen we de komende jaren gerichter aan de slag om intoxicaties te verminderen en ouders en hun kinderen bewuster te maken van de effecten en gevaren van alcohol en drugs. Momenteel is het Westfriese project aan het bekijken hoe ze het verbeteringen kunnen aanbrengen en nog effectiever in aanpak kunnen zijn.

Reacties

%d bloggers liken dit: