Aanvragen waardering voor mantelzorgers

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Inwoners van Hoorn die mantelzorg krijgen, kunnen een waardering ter waarde van € 100 aanvragen voor hun mantelzorger. Ook mantelzorgers zelf kunnen de waardering aanvragen. Ze mogen kiezen uit verschillende cadeaus, bijvoorbeeld een uitje of cadeaubonnen. Aanvragen kan gedurende het hele jaar.
 
Wethouder Kholoud Al Mobayed: ‘Mantelzorgers zorgen met liefde onbetaald voor een familielid, vriend of buur die door ziekte of een beperking veel extra zorg en ondersteuning nodig heeft. Ze leveren een belangrijke bijdrage in onze samenleving, en met de mantelzorgwaardering willen we ze daarvoor bedanken. We bieden gedurende het jaar leuke uitstapjes aan. Zorgorganisatie Omring verzorgt deze uitjes. Het directe contact met de mantelzorgers levert ons veel waardevolle informatie op. Mantelzorgers vertellen ons wat we beter kunnen doen om hen te ontlasten, en wij zetten ons in om dat samen met onze partners te organiseren.’
 
Voorwaarden aanvragen waardering
Voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering gelden de volgende voorwaarden:

  • De zorgvrager woont in Hoorn. De mantelzorger zelf mag ook buiten de gemeente Hoorn wonen.
  • De mantelzorger verzorgt minimaal 8 uur per week, gedurende minimaal 3 maanden per jaar.
  • De mantelzorger begeleidt of verzorgt de ander intensief.

 
Meer informatie en aanvragen
Meer informatie over het aanvragen van de mantelzorgwaardering vindt u op www.hoorn.nl/mantelzorgwaardering
In opdracht van de gemeente Hoorn regelt Omring de mantelzorgwaardering, de uitjes en ook het directe contact met de mantelzorgers. Voor meer informatie kunt u ook mailen of bellen met Omring: welverdiend@omring.nl, 088 2068910.
 
Ondersteuning mantelzorger
Een mantelzorger begeleidt of verzorgt de ander intensief. Mantelzorg is bijvoorbeeld: begeleiding, toezicht en gezelschap, hulp bij dagelijkse activiteiten zoals het huishouden en de administratie, persoonlijke verzorging, zoals douchen en aankleden. Mantelzorg is vaak zwaar. Mantelzorgers kunnen bij verschillende organisaties terecht voor ondersteuning om te voorkomen dat ze overbelast raken. Denk aan hulp en advies bij de verzorging, het organiseren van zorg, tijdelijk overdragen van zorg en voor zichzelf zorgen. Zie voor meer informatie: www.hoorn.nl/mantelzorg.

Geef een reactie