100 Woningen per jaar voor beschermd wonen of als opvang

Regio – Er komen 100 woningen in Westfriesland voor mensen die vanuit maatschappelijke opvang of beschermd wonen een stap kunnen zetten naar zelfstandig wonen. Zorgorganisaties, woningcorporaties en Westfriese gemeenten zetten gisteren een handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst.
Hiermee spreken de organisaties af dat ze zich samen gaan inzetten om de 100 woningen per jaar beschikbaar te maken en de bewoners daar goed naar toe te begeleiden. Het doel is om de doorstroming te verbeteren, zodat er geen kostbare zorgplekken onnodig bezet blijven. Het gaat om een pilot van 2,5 jaar, waarbij de organisaties ervaring willen opdoen met deze andere manier van werken.
Kansrijk terugkeren in de maatschappij
De uitstroomwoningen zijn bedoeld om mensen die bij zorgorganisaties verblijven kansrijk terug te laten keren in de maatschappij. Ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen vallen onder deze afspraak. De woning waar deze mensen in terecht komen, is meestal een reguliere woning die bedoeld is voor zelfstandige bewoning. Als het nodig is, is er nog begeleiding door een zorgorganisatie aan gekoppeld.
Om in aanmerking te komen voor de woning, moet de bewoner wel aan voorwaarden voldoen. Zo moet hij of zij ingeschreven staan voor een woning en zelf alles geprobeerd hebben om uit te stromen. Ook moet de zorgorganisatie aangeven dat hij of zij er geschikt voor is.
Ondertekenaars
De samenwerkingsovereenkomst vloeit voort uit een bestuurlijk besluit om de Pilot Uitstroom Westfriesland vorm te geven. Afgevaardigden van gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties hebben vormgegeven aan de samenwerkingsovereenkomst.
De overeenkomst wordt ondertekend door woningcorporaties – en organisaties Intermaris, Het Grootslag, De Woonschakel, WEL-Wonen, Wooncompagnie, Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer, Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland, door zorgorganisaties Leger des Heils, dnoDoen, Leviaan, Parlan, Brede Centrale Toegang West-friesland (GGD Hollands Noorden) en de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede-Broec.

Geef een reactie