Nieuwe Wal definitieve locatie voor busvervoer riviercruises

Hoorn- De Hoornse raad heeft definitief gekozen voor de Nieuwe Wal als op- en afstapplaats voor de touringcars voor de passagiers van riviercruiseschepen. Ook stelde de raad kaders vast waaraan het vervoer van en naar de aanmeerlocatie op het Oostereiland aan moet voldoen. Vanaf 2018 betaalt de gemeente Hoorn het vervoer niet meer. Dit wordt door de markt zelf opgepakt.

Vanwege de jarenlange overlast op het Visserseiland van touringcars met passagiers voor riviercruises besloot de gemeenteraad in maart 2017 om een touringcarverbod voor de binnenstad in te stellen. De Nieuwe Wal werd bij wijze van proef aangewezen als nieuwe op- en afstapplaats voor de touringcars. En de raad besloot dat de markt na een overgangsjaar vanaf 2018 de kosten voor het duurzame vervoer van en naar het Oostereiland zelf moet gaan betalen.

Evaluatie

In de zomer werden de maatregelen met alle betrokken partijen geëvalueerd. Afgezien van enkele verbeterpunten waren de geluiden positief. Op basis van de ervaringen van 2017 stelde het college een aantal voorwaarden op waaraan het vervoer tussen het Oostereiland en de Nieuwe Wal moet gaan voldoen. Zoals al eerder besloten was moet de markt dit vervoer zelf financieren. De vervoersmiddelen moeten niet te groot zijn, om opstoppingen of gevaarlijke situaties te voorkomen, de passagiers moeten binnen redelijke tijd vervoerd worden en het vervoer moet het hele jaar worden geboden, dus niet alleen in het bollenseizoen.

De raad stemde op 19 december unaniem in met het voorstel.

Aanpassingen

De komende maanden wordt gewerkt om de kruisingen van de Willemsweg/Kleine Oost en Kleine Oost/parkeerplaats Nieuwe Wal aan te passen, zodat de touringcars en de voertuigen van de brandweer gemakkelijker de parkeerplaats kunnen bereiken. Daarnaast zijn er nog wat aanpassingen nodig aan de parkeerplaats zelf. De aanpassingen zijn voor de start van het nieuwe toeristenseizoen in maart 2018 klaar.

Reacties