Hout stoken is sfeervol, maar hoe beperk je overlast?

Enkhuizen – Het stoken van hout via open haard of kachel brengt warmte en gezelligheid in huis.

Maar wist u dat het stoken van hout ook gezondheidsklachten en veiligheidsproblemen kan veroorzaken? Daarom is het van belang te voorkomen dat u of uw directe woonomgeving overlast van het stoken van hout ondervindt.

Gezondheid

Verbranding vereist veel zuurstof: zorg daarom voor een goede ventilatie tijdens het stoken. De gassen die vrijkomen tijdens het verbrandingsproces bevatten fijn stof en verslechteren de luchtkwaliteit binnen en buiten uw huis. Wanneer op onverantwoorde wijze wordt gestookt, neemt het gehalte koolmonoxide, dioxine, metaalverbindingen, zoutzuur en formaldehyde in de rook toe. Hierdoor lopen mensen met ademhalingsziekten en jonge kinderen een verhoogd risico op gezondheidsklachten.

Platform Houtrook en Gezondheid

Mede op initiatief van de Rijksoverheid is het Platform Houtrook en Gezondheid ingesteld. Het platform geeft oplossingen aan om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout door particulieren, te voorkomen of te verminderen. Het platform is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van partijen uit het veld van onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid. Meer informatie leest u op www.enkhuizen.nl/houtstoken en www.platformhoutrook.nl.

Bron: gemeente Enkhuizen

Reacties