Van geld probleem Drommedaris naar budget probleem IKC

ENKHUIZEN – Uit een raadsbrief over het Integraal Kind Centrum aan de Korte Westerstraat in Enkhuizen blijkt, dat de kostenraming ruim hoger uitkomt, dan het beschikbaar gestelde budget.

Het raadsbesluit voor het bouwbudget van het IKC dateert uit begin 2016 en heeft als prijspeil 2015. De bouwsector is door de crisisperiode gesaneerd. Nu het aanbod van bouwprojecten weer toeneemt, heeft dit tot aanmerkelijke prijsstijgingen geleid. Deze stijging is er de oorzaak van dat het huidige compacte en herkenbare ontwerp meer kost dan het budget toelaat.

Inmiddels worden, conform de daarover in de Samenwerkingsovereenkomst vastgelegde afspraken, diverse mogelijkheden onderzocht om de overschrijding te beperken. De verwachting is overigens wel, dat ook na een eventuele bijstelling, een aanvullend krediet nodig is.

Dit onderzoek leidt tot een vertraging in het project. Eerst zal er duidelijkheid over het benodigde en beschikbare budget moeten zijn voordat de aanbestedingsprocedure kan starten.

Bron: WEEFF.nl

Reacties