WERKEN MET BEHOUD VAN UITKERING IS EEN KANS

Wethouder Caroline van de Pol is trots op WerkSaam Westfriesland: “Sommige
mensen hebben een duwtje in de rug nodig. WerkSaam biedt mensen dit
duwtje”

Maandag 29 mei bespreekt de gemeenteraad van de gemeente Koggenland de jaarrekeningen en begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen (GR). Voorbeelden van Gemeenschappelijke regelingen zijn de Veiligheidsregio, de GGD, het Recreatieschap, het CAW en WerkSaam Westfriesland. De burgemeester of een wethouder heeft zitting in het Algemeen Bestuur van zo’n regeling en soms ook in het Dagelijks Bestuur. Wethouder en lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur WerkSaam Caroline van de Pol vertelt meer over WerkSaam en onderstreept het belang om mensen weer arbeidsfit te maken.

 

WerkSaam Westfriesland bestaat sinds 1 januari 2015 en is voortgekomen uit het ‘oude’ leerwerkbedrijf ‘Op/Maat’. WerkSaam draagt zorg voor de uitvoering van een groot deel van de Participatiewet. Niet alleen voor Koggenland, maar voor alle 7 Westfriese gemeenten. Het doel van deze wet is dat mensen naar vermogen mee gaan doen op de arbeidsmarkt. De Participatiewet omvat de WWB (bijstand), WSW (sociale werkvoorziening) en een deel van de Wajong (jong gehandicapten).

 

Werken met behoud van uitkering

Van de Pol legt uit: “Om te zorgen dat het doel van de wet -namelijk ‘mensen werken naar vermogen’- behaald wordt, zijn diverse mogelijkheden om de cliënten een ‘duwtje in de rug’ te geven. Bijvoorbeeld taaltraining, sollicitatietraining en intensieve begeleiding. Daarnaast worden mensen geholpen om ‘arbeidsfit’ te worden. Dat klinkt wellicht vreemd, maar als je al geruime tijd niet hebt gewerkt, dan is het niet eenvoudig om in een nieuw werkritme te komen. Eén van de mogelijkheden om mensen weer ‘arbeidsfit’ te krijgen is werken met behoud van uitkering. Zo’n traject duurt gewoonlijk maximaal een half jaar. Voor werkgevers is zo’n ‘duwtje in de rug’ ook mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een loonkostensubsidie.”

 

Verdringen van de arbeidsmarkt

De laatste nieuwsberichten met speculaties dat werken met behoud van uitkering zorgt voor verdringing van de arbeidsmarkt zijn wethouder van de Pol niet ontgaan: “Ik lees deze berichten ook. Ik, en ons volledige college van B&W, denk hier echter volstrekt anders over.

Werken is een kans. Ik ben dan ook trots op de manier waarop WerkSaam dit bewerkstelligt. In 2016 heeft WerkSaam 584 mensen op een werkplek geplaatst. Dit zijn er zelfs meer dan de doestelling van 552.”

 


Bemiddelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

“Vergeet niet, WerkSaam bemiddelt voor mensen die, op welke wijze dan ook, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mensen die het niet zijn gelukt op eigen kracht aan de slag te komen. De oorzaken zijn legio. En ja, als er ergens één vacature is, kan deze worden vervuld door één persoon. Dat kan iemand zijn die nu een WW-uitkering ontvangt, iemand die nu elders werkt of iemand die nu een bijstandsuitkering ontvangt.”, aldus  van de Pol.

 

Wet en regelgeving

Binnenkort wordt wetgeving over het onderwerp verdringing op de arbeidsmarkt verwacht. De rijksoverheid heeft eerder al het besluit genomen dat er 125.000 mensen, met afstand tot de arbeidsmarkt, aan het werk moeten. Zo’n 100.000 bij het bedrijfsleven en zo’n 25.000 bij de overheid.

Reacties