30 jaar (Klaas de) Hart voor verkeer

In de week van 15 t/m 19 mei zijn in Hoorn en omstreken weer de jaarlijkse fietsexamens voor basisscholen. Dat gebeurt dit jaar voor de 30e keer onder leiding van Klaas de Hart, een inmiddels oud-leerkracht met een hart voor kinderen en het verkeer. Inmiddels doen bijna 30 scholen uit de regio mee en Klaas mag er prat op gaan, dat enkele tienduizenden kinderen in hun basisschooltijd de afgelopen 30 jaar dankzij Klaas’ vrijwilligerswerk en onnavolgbare planning hun verkeersdiploma heeft gehaald. Klaas zit zelf ook graag op de fiets en doet ieder jaar een controle rondje om te kijken of de route nog voldoet aan alle eisen.

Niet alleen basisschool leerlingen, maar ook leerlingen van De Stormvogel, een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, doen op een door Klaas voor hun speciaal georganiseerde dag mee aan het verkeersexamen. Ook heeft het Hoornse fietsexamen veelal model gestaan voor de Praktische Verkeersexamens die door afdelingen van Veilig Verkeer Nederland in den lande worden georganiseerd. De gemeente Hoorn, in de persoon van de wethouder, zet Klaas bij de start van het fietsexamen, maandag 15 mei om 9.00 uur, in het zonnetje voor zijn verdienste en toewijding.

Reacties