DISCUSSIE OVER PLANNEN POORT VAN HOORN

HOORN – Het college heeft vier scenario’s voor de aanpak van de plannen rond de Poort van Hoorn. Zij adviseert de raad te kiezen voor scenario 3. Daarin wordt allereerst gekozen voor de omvorming van de turborotonde. Om dit uit te voeren is €8.250.000,- nodig.

Er zal geen fietstunnel komen onder de Provinciale weg.Daarna wil het college het stationsgebied noord en de Pelmolenpad/Prismalocatie aanpakken.

Dhr. Peeters van de Stichting Onderwijs Huisvesting Hoorn maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid voor de vele leerlingen die de Provinciale weg dagelijks kruisen. Die zorg wordt breed gedeeld.
Veel fracties zien graag dat de parkeergarage bij het station een stuk groter zal worden. De financiële onderbouwing van de plannen roept voor een aantal fracties nog vragen op.

De discussie over de plannen leidde niet tot een voorlopige conclusie en zal daarom worden voortgezet in een tweede bijeenkomst over dit agendapunt.

Bron:WEEFF

Reacties