BESTEMMINGSPLAN RISDAM EN NIEUWE STEEN-WEST

HOORN – De gemeente heeft een ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan gepresenteerd. Vooral de plannen rond het ombouwen van kantoorruimten naar woningen bij Nieuwe Steen en het realiseren van een boostergemaal leverden vragen op.
Ook waren er vragen over het realiseren van een mantelzorg- of meergeneratiewoning aan de Dorpstraat. De gemeente is gehouden aan landelijke regelgeving.
De raadscommissie heeft in meerderheid weinig problemen met het aannemen van het voorstel. Het onderwerp komt terug in de komende raadsvergadering, al of niet met amendementen.

Bron:WEEFF

Reacties