REFERENDUMVERORDENING HOORN

HOORN – Wil de raad van Hoorn de mogelijkheid houden om een raadgevend referendum uit te schrijven en hoe dan? Hoeveel handtekeningen dienen dan te worden opgehaald, 1,5 of 2 x de kiesdeler (1000 of 1500)? Moet het opkomstpercentage tenminste 40% zijn?

De raadscommissie werd naar de mening gevraagd. De fracties waren verdeeld. Zowel over de noodzaak, als over het aantal handtekeningen en het opkomstpercentage.

Een raadgevend referendum betekent niet dat de raad of het college de uitslag overneemt. De raadscommissie kwam er niet uit en het punt komt terug op de raadsagenda.

Bron:WEEFF

Reacties