RAPPORT REKENKAMERCOMMISSIE HOORN

HOORN – Op het gebied van afhandeling van meldingen, klachten en bezwaarschriften is er geen inzicht in het totaal ervan. De RKC doet 5 aanbevelingen om dit te verbeteren.

Men vraagt om een overzicht van alle zaken op dit gebied, ook wanneer het organisaties betreft die namens de gemeente opereren (RUD, veiligheidsregio en WerkSaam). De bedoeling is dat Hoorn kan leren van de ingediende meldingen en klachten.
Het College moet hierop toezien en waar nodig voorstellen doen om het beleid aan te passen.

De raadscommissie kan instemmen met de aanbevelingen. Zij wil niet dat de administratieve druk hierdoor te groot wordt.

Burgemeester Jan Nieuwenburg maakte duidelijk dat het College zich volledig in de aanbevelingen kan vinden.

Bron:WEEFF

Reacties