tijdelijke maatregelen N23 Westfrisiaweg conform richtlijnen

De tijdelijke verkeersmaatregelen op de N23 Westfrisiaweg zijn conform de geldende veiligheidsrichtlijnen. Dat is de conclusie van het onafhankelijk onderzoek dat op verzoek van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. Het bureau heeft geen grote veiligheidsrisico’s gesignaleerd. Wel zijn er enkele aanbevelingen gedaan voor verbetering van tijdelijke verkeerssituaties op het tracé. Deze worden opgepakt. Het onderzoek van Royal HaskoningDHV werd vandaag besproken tijdens het bestuurlijk overleg over het project tussen de provincie en gemeenten.
Kort na het opschorten van de werkzaamheden door Heijmans heeft de provincie opdracht gegeven voor een onafhankelijk onderzoek. Onderzocht werd in hoeverre de veiligheid van de weggebruikers voldoende is geborgd, in de periode dat de werkzaamheden stil liggen. Gedeputeerde Elisabeth Post: “Verkeersveiligheid is voor mij erg belangrijk. Ik ben daarom blij voor de omwonenden en weggebruikers dat het onderzoek aantoont dat de veiligheid conform de richtlijnen is. Zaak is nu om de aanbevelingen ook direct op te pakken.”
Aanpassingen

Op het hele tracé van de N23 worden maatregelen genomen om overbodige borden te verwijderen, hekken die het zicht belemmeren weg te halen, wegverharding (asfaltering) te verbeteren en de belijning te verduidelijken. Op de plaatsen waar fietsers rijstroken met autoverkeer oversteken neemt de provincie attentie verhogende maatregelen, zoals bebording langs de weg en belijning op de weg. Op een aantal locaties gaat de provincie de verlichting verbeteren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de fietsoversteek Vredemakersweg en het fietspad Obdam-Heerhugowaard. Ook onder de brug over de Ringvaart wordt tijdelijke verlichting aangebracht. De rotonde bij de Florasingel (StedeBroec) dient afgebouwd te worden in combinatie met een door verkeerslichten geregelde oversteek voor fietsers.

De provincie Noord-Holland gaat ook nadere afspraken maken met Heijmans over het herstellen van de grondwal ter hoogte Zwaagdijk West (Medemblik) en het afronden van de geluidschermen bij de Zesstedenweg (Koggenland).

In uitvoering

Ter hoogte van De Strip (Hoorn) brengt Heijmans reeds een met verkeerslichten geregelde oversteek voor fietsers over de N302 aan. Deze wordt naar verwachting voor de kerstperiode in gebruik genomen. Als gevolg van de sloop van de fietstunnel bij de Rijweg moesten fietsers tussen Zwaagdijk en Hoorn omrijden. Met de nieuwe oversteek bij De Strip vervalt deze omleidingsroute.

Ook past Heijmans op dit moment de drempels aan op de Houterweg na overleg met de gemeente Drechterland.

Bij de Raadhuislaan helpen verkeersregelaars sinds half november van dit jaar de fietsers bij het oversteken.
Planning

De provincie wil met Heijmans tot separate afspraken komen om de verbeteringen, los van het meningsverschil, op korte termijn te realiseren. Vanuit het aanbestedingsrecht moet de provincie deze werkzaamheden bij Heijmans neerleggen. De verwachting is dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2017 gedaan en voltooid worden.
Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via telefoonnummer: 0800-0200 600 of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Reacties

Eén gedachte over “tijdelijke maatregelen N23 Westfrisiaweg conform richtlijnen

  • 12 januari 2017 om 21:49
    Permalink

    het stil leggen van aanleg weg, kost de provincie enorm veel geld, ook als zij gelijk zouden hebben, zullen de kosten slechts stijgen,en dat is wel geld van alle inwoners van Noord Holland.
    De provincie kan beter tot een oplossing komen, en nadere tot elkaar komen met de aannemer dan hun voeten in het zand steken, daar is niemand bij gebaat, en de aan te leggen weg wordt dusdanig duur, dat je wel begint af te vragen, waarom de provincie zo dwars wil liggen, zij hebben als provincie ook de taak, om alles maar dan ook alles met de aannemer door te geven wat eventueel een probleem zou kunnen zijn inzake deze verdere aanleg weg, daar de provincie de meeste kennis in hun dossiers hebben zitten, het is per slot van rekening ene groot moeras geweest, dan verkavelingen waardoor alles ook in die oudere tijden in kaart zijn gebracht, een aannemer moet een begroting maken, en als er zaken ontbreken wat niet duidelijk door de provincie is aangeven, dan ontstaat er al gauw meningsverschillen, want zo een ieder wel begrijpt moet een aannemer een gedegen offerte uitbrengen, die getoetst wordt op de haalbaarheid, en de experts van de provincie kunnen niet alleen afgaan op de goedkoopste offerte, maar ook of de goedkoopste een haalbare offerte zou kunnen zijn, met al die verzakkingen die in het kadaster allemaal bekend is, dus de provincie heeft ook als taak alles openbaar te maken, en als er zaken zijn verzwegen, zo van dan had die aannemer beter zijn voorwerk moeten uitvoeren, dan kan je het ook de provincie aanrekenen dat zijn niet zorgvuldig alles hebben doorgegeven.

Reacties zijn gesloten.